เช่ารถกระบี่

รถเช่ากระบี่ อ่าวนาง
car rental krai

เงื่อนไขการเช่ารถ

ก่อนที่ท่านจะตกลงเช่ารถกับเรา ท่านจะต้องอ่าน เงื่อนไขการเช่ารถ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ เรื่องประกัน และ เรื่อง การรับรถ คืน รถ

  1. ในการเช่ารถ จะคิด 1 วันเท่ากับ 24 ชั่วโมง 
  2. ลูกค้าที่เช่า 2 วันขึ้นไป สามารถคืนรถล่าช้าได้ฟรี 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะคิดชั่วโมงละ 100 บาท สำหรับรถเล็ก ส่วนรถใหญ่จะคิดชั่วโมงละ 200 บาท โดยจะต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมง ถ้าเกินแล้วจะนับเป็นอีกหนึ่งวัน
  3. สำหรับลูกที่เช่า 1 วัน ไม่สามารถคืนล่าช้า ฟรี ได้
  4. ฟรี รับส่งรถ ที่สนามบินกระบี่ และในตัวเมืองกระบี่ ถ้ารับส่งรถที่อ่าวนาง บวก 200 บาท 
  5. ในการเช่ารถ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจำรถ 3000 บาท
  6. รถมีประกันแบบเชิงพาณิชย์ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายผิด ลูกค้าจะต้องจ่ายค่า Dtac คือค่า excess หรือ ค่า Deduct ระหว่า 3000 – 10000 บาท
    ถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายถูกลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายอะไร
  7. ถ้าลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวันละ 500 บาท คือลูกค้าไม่ต้องจ่ายไม่ว่าลูกค้าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด