เช่ารถกระบี่

รถเช่ากระบี่ อ่าวนาง

เอกสารที่จะต้องใช้เพื่อการเช่ารถกระบี่

เอกสารใช้ในการเช่ารถ
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่ 
  3. บัตรทำงาน
  4. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ / ตั๋วรถทัวร์ทั้งไปและกลับ
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่
  3. ใบรับรถเข้าซ่อมจากอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการ
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่
  3. บัตรนักศึกษา